לוחות זמנים ומסלולים     חברות וטלפונים     הורד אפליקציית אנדרואיד     מצאתי טעות    

   


תעריפים לקו 353 (מטרופולין)


מחיר נסיעה מקומית בבאר טוביה: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגן יבנה: 3.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בנתיבות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית באזור: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשפיר: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדרות: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביבנה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבאר שבע: 14.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתל אביב: 12.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בראשון לציון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית במרחבים: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחולון: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בגן רווה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בבני שמעון: 10.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית ביואב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחוף אשקלון: 10.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בשדות נגב: 2.50 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בחבל יבנה: 3.00 ש"ח

מחיר נסיעה מקומית בתעשיות שער הנגב: 2.50 ש"חמוצא

 

יעד

 שער הנגב - מכללת ספיר (232) 14.5 12.5 12.5 10.5 9 10.5   10.5 4.5 10 4 4 3       3 3 2.5     4 4 4 6 4 6   6 4 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10   11.5 11.5 13   12.5     9 9             9             4 4 4 4 6 6 6 6.5 6 4 4 8 10.5 9 10 10 10.5 10 10 11.5 12.5
 גן רווה - מסעף עיינות (42) 6.5 4.5 6.5 7.5 7.5 7.5 7.5                   14.5 14.5   12.5                                                     4.5 4.5 7.5 7.5 7.5 7.5 8.5   10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 16 16 16 16 16 16 18
 נתיבות - הרב גרשונוביץ' (הרב גרשונוביץ'/חיל אוויר) 18 14.5 14.5 14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6.5 6.5 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4 4 3 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 4 4 6 4 4 6 8 8   8 9 10   14.5     10               12.5   9 9 8 7 6 6 6 6   4 4 3.5 3.5 2.5 3.5 2.5 3 4 4 4 4 4.5 6.5 6.5 6.5 10
 גן יבנה - מסעף גן יבנה (4)   5.5   3.5 3.5 5.5 5.5                     14.5 14.5 12.5 15.5 18.5 18.5 18.5                                           6.5   5.5 5.5 3.5 5.5 5.5                     15.5 15.5 18.5 18.5 14.5                                  
 באר טוביה - צומת עד הלום/כביש 4 (4)   7.5 3.5         6.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5   12.5 12.5 14.5 10.5 10 10 10 10         14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16 16 7.5   7.5                             10 10 10 10 14.5                                  
 באר טוביה - צומת שדה עוזיהו/כביש 4 (4)   7.5 3.5                                 9 10 10 10 10                                           7.5   7.5                             10 10 10 10                                    
 באר טוביה - מסעף אמונים (4)   7.5 5.5         4 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5   12.5 12.5 12.5 10.5                 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 7.5   7.5                                     12.5                                  
 באר טוביה - צומת בית עזרא (4)   7.5 5.5                                                                                     7.5   7.5                                                                        
 תעשיות שער הנגב - מועצה אזורית שער הנגב (232)   14.5 14.5 14.5   12.5   12.5 8.5 6 6 6.5 4 4 4 3 3 2.5   2.5 3.5 4 4 6 6 4 6   4 4 4 6 6 6 6 10 10 10 10 10   11.5 11.5 13                         6   4 4 3.5 3.5 3 4 4 4 4 4 4 6 6.5 4 4 4 6 10.5 10.5 10 10 10.5 10 10 11.5 13
 באר טוביה - צ.עד הלום (4)   7.5 5.5                                 9                   10 10     12.5                       7.5 4.5 4.5         4   8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 12.5 14.5 12.5 12.5 10 12.5 10 12.5 12.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 באר טוביה - כביש 4/שדה עוזיה (4)   7.5 3.5                                 9 10 10 10 10                                           7.5   7.5                             10 10 10 10                                    
 באר טוביה - צומת אמונים (4)   7.5 5.5                                                                                     7.5 4.5 4.5         4   8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 באר טוביה - צומת בית עזרא (4)   7.5 5.5                                                                                     7.5   7.5                                                                        
 חבל יבנה - צ.בני דרום 42     5.5 7.5 7.5 7.5 7.5                     12.5   12.5                                                   4.5     7.5 7.5 7.5 7.5                             14.5                                  
 חבל יבנה - צומת גן דרום/כביש 42 42     5.5 7.5 7.5 7.5 7.5                                                                             4.5     4.5 7.5 4.5 7.5 6.5 6.5 10.5 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 16
 חוף אשקלון - צומת אשכולות (232)       6.5   4     4 4       10.5 10.5   10.5 10.5 12.5 10.5       12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 שפיר - צומת הודיה (232)       10.5   8.5   4   4 4 4 6.5 6.5 6.5   8.5 8.5 8.5 4.5       12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 יואב - צומת גבעתי (232)       10.5   10.5   4 4   3 4 4.5 4 6.5 9 6.5 6.5 6 10 10 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5                       3.5   4 7 8 9 10 11.5 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5   13   13 13 14.5   15.5 15.5   15.5 15.5 15.5 18.5
 חוף אשקלון - חוליקאת (232)       10.5   10.5     4 3       4 4.5   6.5 6.5   4       10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 10.5   10.5     4.5 4 3     4 4 6.5 6.5 8.5 10.5 10.5 10.5 12.5           12.5 12.5 12.5 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5
 חוף אשקלון - ניבה (232)       10.5   10.5     4 4       4 4   4.5 4.5 6.5 4       10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 14.5 14.5                                           12.5                                  
 שדות נגב - צומת כפר עזה (232)     18.5 10 10         11.5 10     9 8 7 6 6 4 4 4                         6.5 6.5 6.5 6.5 7 10 10 8.5 11.5 11.5 12.5 12.5         10             10   9 8 7 6 4       4.5               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - צומת נתיבות (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 11.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6.5 6.5 4 4 6 6                         4 4 4 4 4.5 6.5 6.5 6.5 6 6 10 8.5                       11.5   9 9 7 7 6       2.5               4 4   6 6   8 8 6 10
 שדות נגב - מ.נתיבות (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6.5 6.5 7 4 4 6.5                         4 4 4 4 4 6.5 6 6.5 6.5 6 10 8.5       10               12.5   9 9 8 7 7       2.5               3.5 4 4 4 4   8 6 8 10
 שדות נגב - צומת הגדי (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10 10.5 8 8 8 4 7 7                         4 4 4 4 4 6.5 4 6.5 6.5 6.5 8.5 8.5       10               13   10 9 8 8 7       3.5               3.5 4 4 4 4   7 4 8 6
 שדות נגב - צומת שרשרת (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10 10.5 8 8 8 6 7 7                         3.5 4 4 4 4 4 4 6.5 6 6 6 8.5                       13   10 10 8 8 7       3.5               2.5 3.5   4 4   4 4 6 6
 בני שמעון - צומת תדהר (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10 9 6 9 10.5 6.5 6.5 8 8 4 4.5 4 4 4 4 3.5 3.5                 4 4           12.5               14.5   10 10 10 10 9 8 8 8 4 7 7 6   6 4 4 3.5               4  
 בני שמעון - צומת ברוש (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 10 10 10 10 6 9 10.5 6.5 6.5 9 8 4 4.5 4 4 4 4 4 3.5                 4.5 4.5                           14.5   11.5 10 10 10 9 9 9 9 6 7 7 7   6 4 4 4               6  
 בני שמעון - עוף הנגב (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10 10 10 10 10 10 6.5 6.5 9 9 6 4.5 4 4 4 4 4 4                 4 4                           14.5   12.5 11.5 10 10 10 9 9 9 4 8 8 7   6 6 4 4               4  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5       10.5 8.5 8.5     8.5 8.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5                 3 3                                                                               3.5  
 מרחבים - צומת הנשיא/כביש310 (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 12.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 10 7 10 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 4 4.5 4 4 3.5 3 3 3     4 4                       15.5   13 13 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 11.5 8 10 10 10   9 8 8   4   4 4 3.5 3.5 3.5   4
 מרחבים - בי''ס אשל הנשיא (25)       14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 12.5 11.5 11.5 11.5 11.5 7 10 6.5 6 6 6.5 6 6.5 4 4.5 4 4 4 3 3 3     3.5 4                       15.5   13 13 12.5 12.5 12.5 11.5 11.5 11.5 9 10 10 10   9 6 8   4   4 4 4 3.5 3.5   3.5
 בני שמעון - צומת מחנה שדה תימן (25)       16   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 13 13 13 12.5 12.5 12.5 13 13 10.5 10 8.5 10 10 8.5 6 8.5                 4 3.5                           18.5   14.5 14.5 13 13 13 13 13 13 10 11.5 11.5 10   10 10 10 9               4  
 בני שמעון - מנחת שדה תימן (25)       16   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5       12.5 12.5 12.5     10.5 10.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5                 4 4                                                                                  
 שער הנגב - צומת מפלסים (232)     15.5 10 10         10 10           4 3 3     4 4 4 4 4 6   6 7 7 7 8 9 9 10 10 7 10 11.5   11.5 12.5 13   14.5 14.5 14.5 12.5 10 12.5   12.5 10.5 8.5 8.5 10 6.5           4 4 4 6 4 4 6   6   7 8 9   10 10   10 11.5 11.5 13
 שדות נגב - צומת סעד (232)     18.5 10 10         12.5 11.5     9 8 7 7 4 4 4 4                         8 9 9 9 7 10 10   11.5 11.5 13   14.5 14.5 14.5 12.5 10 12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 8.5 8.5 8 6.5 6.5 4       6               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - צומת עלומים בארי (25)               12.5 12.5 12.5 11.5 10.5 8.5 8.5 8 6.5 6.5 6 6 6 4                         8 8 9 9 10 10 10   10 11.5 13                         11.5   9 8 7 7 4       4               7 8   9 9   10 10 10 13
 שדות נגב - צומת תקומה (25)                   12.5 11.5     9 8 7 7 4.5 6 6 6                         6 7 7 7 9 9 9   10 10 10   14.5 14.5 14.5 12.5   12.5           11.5   9 8 7 7 6       3.5               4 6   7 7   9 9 10 10
 שדות נגב - צומת נתיבות צפון 25                   13 11.5     9 9 7 7 4 4 4 6                         4 4 4 4 8 8 8   9 9 10   14.5 14.5 14.5 10   12.5           11.5   9 9 7 7 6       2.5               3.5 4 4 6 4   8 8 9 10
 בני שמעון - צומת תדהר (25)                   14.5 14.5     10 10 10 10 10.5 10.5 10.5 9 8 8 8 8 4 6   4 4 4 3.5 3.5                 4 4     16 14.5 14.5 12.5   14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10 10 10 10 9 8 8 8 4 7 7 6   4 4 4 3.5               4  
 בני שמעון - צומת תפרח מזרח (25)                   15.5 15.5     13 13 11.5 11.5 10.5 10 10 11.5 10 10 10 10 6 9   8 6 4 4 7                 3.5 3.5     16 14.5 14.5 14.5   14.5   14.5 14.5 14.5 14.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 11.5 10 10 10 6.5 10 10 9   8 6 4 6.5               3  
 שער הנגב - צומת ברור חיל/אור הנר (232)       12.5   12.5   10.5 6.5 6.5 4 4 4       3.5 4 4     8 8 8 8 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10 10 10 10.5 10.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5                       4             8 8 8 10.5 8 8 8   9   9 10 10   11.5 11.5   13 13 13 14.5
 שדות נגב - צומת קיבוץ סעד (232)     18.5 10 10         11.5 11.5     9 8 7 7 6 4 4 4                         6.5 6.5 6.5 6.5 7 10 10 8.5 11.5 11.5 12.5 12.5         10             11.5   9 8 7 7 4       4.5               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - 25/232 (צומת סעד)     18.5 10 10     12.5 12.5 12.5 11.5 10.5 8.5 8.5 8 6.5 6.5 6 6 4 4                         8 9 9 9 10 10 10   11.5 11.5 13           10             11.5   9 8 7 7 4       4.5               7 8   9 9   10 10 11.5 13
 שדות נגב - צומת זימרת (25)               12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 10.5 4 4 4 4 4 4                         4 4 6 6 6 6 6 8.5 7 7 10.5 10.5                       8   6 6 4 4 4       4               4 4   6 6   6 6 7 8
 שדות נגב - צומת תקומה (25)               12.5 12.5 12.5 11.5 12.5 10.5 10.5 10.5 6.5 6.5 6 6 6 6                         4.5 4.5 4.5 4.5 6.5 8.5 8.5 8.5 10 10 10 10.5                       11.5   9 8 7 7 6       3               4 6   7 7   9 9 10 10
 שדות נגב - צומת שיבולים (25)       14.5   12.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10 10 8.5 8.5 8 6 8 8                         3.5 3.5 4 4 4 6 6.5 6.5 6.5 6.5 8.5 8.5                       13   10 10 9 9 8       4               2.5 3.5 4 4 4   6 7 7 9
 בני שמעון - צומת תאשור (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 11.5 10.5 10 10 10 10 10 10 6.5 6.5 9 9 6 4.5 4 4 4 4 4 4                 4 4                           14.5   11.5 11.5 10 10 10 9 9 9 4 8 8 7   6 4 4 4               4  
 בני שמעון - גילת/סלעית (25)       14.5   14.5   12.5 12.5 10 10 12.5 12.5 12.5 12.5 10.5 10.5 11.5 10 10 10.5 7 7 10 10 6 6.5